Projekt i wykonanie :

OPTI-KAS_Computers

- Przegląd Zespołów Tańca Ludowego woj. krakowskiego.

                                 I miejsce - “Puchar".

- Sabałowe Bajania.

                                 Pasowany na „Zbójnika” – Marian Lipka

                                 II miejsce - śpiew dziewcząt.

- Festiwal Folkloru Górali Polskich - Żywiec.

                                 I miejsce - muzyka - “Złote Serce Żywieckie".

                                 II miejsce - śpiew dziewcząt - “Srebrne Serce Żywieckie".

                                 II miejsce - Zespół - “Srebrne Serce Żywieckie".

- Międzynarodowy Festiwal Ziem Górskich - Zakopane.

                                 II miejsce - “Srebrna Ciupaga"

- Udział w Karnawale Góralskim, Konkursie Muzyk Góralskich, Poronińskim Lecie.

-  NRD – Lipsk

- Bułgaria – Bobowdoł

- Czechosłowacja – Trzyniec

                                 Razem 64 koncerty.

.

.

.

1985