Projekt i wykonanie :

OPTI-KAS_Computers

W dniu 18 stycznie roku 1979 „przyszedł” na świat czyli urodził się dla Nowej Hutu zespół grających , tańczących i  śpiewających Górali.

18 styczeń 1997    -    Pierwsza próba zespołu

27-28 luty  1997    -    Pierwszy koncert zespołu  z okazji Dnia Kobiet

 

Dni płyną a zespół rośnie  rozrasta się , krzepnie w sobie i nabiera siły . Już czas aby mu nadać imię .

„ RADOŚNIKI „ - czyli chrzciny naznaczyli rodzice i

Opiekunowie na dzień 25 kwietnia 1979 roku.

Proszą matkę i ojca , kumotrów i szykują chrzciny .

 Jest środa , 25 kwietnia 1979 r. godz. 18.30 .

 Zrodzony z bogatej matki Ziemi Podhalańskiej i

 ojca zamożnego  nowohuckiego rodu Hutników ,

 Hutniczy i góralski zespół muzyki , pieśni i tańca

Otrzymuje na wsze czasy imię

 

 

 

 czyli w podhalańskiej gwarze kuźnik i hutnik .

 Na pamiątkę hamerników pracujących w tatrzańskich

 hutach czyli w hamerniach . Ku chwale tych wszystkich

 którzy stare tradycje polskiego hutnictwa świętokrzyskiego ,

 śląskiego , i tatrzańskiego przekuwali w nowoczesny przemysł

 

Matka chrzestna Danuta Szymońska Dyrektor Domu Kultury

Kombinatu HiL.

Ojciec chrzestny Bolesław Szkutnik Dyrektor ds. Pracowniczych Kombinatu HiL

 oraz wszyscy zacni goście zaproszeni na niecodzienną      uroczystość nadania  , które nastąpiło w dniu

 25 Kwietnia 1997 r. w Klubie „Kuźnia „

 Domu Kultury w Nowej Hucie

11-17 maj 1997       -    Koncert Galowy z okazji dnia Hutnika

 maj 1979                  -    Święto Gazety Południowej w Myślenicach

 30.08—02.09 1979  - ĆSSR—Trzyniec , Orlova , Czeski Cieszyn

17 wrzesień  1997     - koncert Krakowiacy i Górale Dom Kultur HiL

  grudzień1997            -    udział w spektaklu „Betlejem Polskie „

 

Łącznie 18 koncertów

1979