Projekt i wykonanie :

OPTI-KAS_Computers

2007

–     „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – NCK

       –        XXVIII Rocznica Z. G. „Hamernik”

       -         Dzień Babci

       -         Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Dziecięcych— Przemyśl

                                 I miejsce

       -         CRACOVIA MARATON

       -         Dzień Matki

       -         75– lat Krakowa

       -         Karpacki Festiwal — Rabka

       -         Poronińskie Lato— Poronin

                                 Pasowanie na „honielnika”  Lassak

       -         FFGP  - Żywiec

                                 III miejsce „Mistrz uczeń”

       -         Sabałowe Bajania

                 I miejsce Mirosław Lassak instrumentalista

                 II miejsce  - Katarzyna Nóżka

       -         Dożynki  Wojewódzkie  Michałowice  Więcławice

       -         MFF Morahalom — Węgry

       -         XXV lat NCK

       -         XXIII rocznica z ZPiT „Mali Mietniowiacy”

       -         Konkurs solistów i  zbójnickiego— Biały Dynajec

                                 I miejsce „zbójnicki

                                 I miejsce — taniec  M. Domino z  M. Lassak

                                 I miejsce — taniec  A. Fitrzyk  z  B. Cieśniarski 

                                 I miejsce — taniec  W. Komęda z J. Łyszczarz

 

 

                                                                                                                 Łącznie 28 koncertów                                                                                                                     

       .