Projekt i wykonanie :

OPTI-KAS_Computers

–     „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – Kłaj

       –        XXII Rocznica Z. G. „Hamernik”

       –        Międzywoj. Przegląd D. Z. Regionalnych „Taneczny Krąg”

                 laureat – Przemyśl

       –        MFZD Słowacja – Rożwa

       –        MFZD Rosja – Wyborg, Petersburg

       –        MFZD Węgry – Molom k/Szeged

       –        Święto Miasta Krakowa

       –        Otwarcie Mostu Zwierzynieckiego

 

–     XVII Rocznica Zespołu z D. Z. R. „Mali Mietniowiacy”

       Łącznie 21 koncertów

.