Działalność artystyczna

Anny i Kazimierza Lassaków

Pole tekstowe: Anna Lassak

Anna Lassak swoją działalność społeczno-artystyczną rozpoczęła w 1964 r., kiedy to wstąpiła do międzyuczelnianego zespołu góralskiego „Hyrni" w Krakowie. Wiele wysiłku włożyła w połączenie dwóch studenckich zespołów „Hyrni" i „Regle" w jeden potężny zespół „Skalni", gdzie do końca 1978 r. była aktywnym członkiem zespołu i uczyła społecznie tańczyć i śpiewać nowo wstępujących. Na początku 1979 r., wspólnie z mężem założyła zespół góralski „Hamernik", a w 1984 r. dziecięcy zespół góralski „Mali Hamernicy". W latach 1974 r. do 1976 r. zakłada i prowadzi szkolny zespół regionalny „Skołka" w Starem Bystrem, w 1982 r. do 1984 r. reaktywuje i prowadzi zespół „Na Dawną Nutę", w Kocmyrzowie-Luborzycy, w latach 1984-1986 zakłada i prowadzi zespół regionałny „Mogilanie" w Mogilanach. Zrealizowała krótkie programy artystyczne dla zespołów „Ziemia Cieszyńska" z Cieszyna, „Grześ" z Puław, „Pruszkowiacy" z Pruszkowa, „Ziemia Lubelska" z Lublina, „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej" z Brzeska, „Młody Toruń" z Torunia, „Nowa Ruda" z Nowej Rudy, „Hardzi" z Łętowni, „Lechowia" Canada. W zespołach tych uczy gwary, śpiewu, tańca, przybliża folklor, dzieciom, młodzieży i dorosłym udzielając fachowej pomocy.

 

                - od 1993 r. posiada instruktora kat. „S"

                - od 1967 r. jest członkiem Związku Podhalan

                - od 1982 r. związała się z ruchem kulturalnym ZWM

                - od 1986 r. jest członkiem STL,

                obecnie członkiem Zarządu Oddziału Krakowskiego

                - od 1992 r. członek sekcji Polskiej CIOFF.

 

Sukcesy artystyczne zespołów wiążą się ze szczególnym zaangażowaniem i jej ofiarną pracą. Co roku zdobywa najwyższe wyróżnienia za taniec i śpiew oraz w kategorii „Mistrz _ Uczeń".   

Posiada wiele odznaczeń, nagród, wyróżnień i dyplomów m. in.:

-   Brązowa Odznaka ZSP _ 1972

-   Srebrna Odznaka ZSP _ 1977

-   Zasłużony Działacz Kultury _ 1981

-   Srebrna Odznaka za Zasługi dla Miasta Zakopanego _ 1984

-  Złota Odznaka za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej _ 1986

-  Za Zasługi dla Związku Podhalan _ 1987

-  Srebrny Krzyż Zasługi _ 1998

-  Srebrna Honorowa Odznaka ZMW _ 1999

-  Odznaka za Zasługi dla STL _ 1999

-  Medal 30-lecia FFGP _ Żywiec _ 1999

 - Medal 50-lecia ZPiT „Lublin" _ 1999

 - Złoty Krzyż Zasługi  -  2003

 -  Medal  40– lecia Targów STL  -  2007

 

 

Nagrody indywidualne:

 

-  Rektora Akademii Rolniczej _ 1972

-  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki _ 1977

-  Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa _ 1977

-  Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu _ 1986

-  Ogólnopolskiej Rady Ludowych Zespołów Artystycznych _ 1987

-  Dyplom Honorowy M. K. i S. _ 1989

-  Nagroda M. K. i S. _ 1999

-  Zarządu Krajowego ZMW _ 1999

 

Współpracuje i udziela fachowej pomocy Zespołom Góralskim na Podhalu.

 

Pole tekstowe: Kazimierz  Lassak

Kazimierz Lassak urodził się 18 grudnia 1945 roku w Zębie koło Zakopanego. Tam spędził dzieciństwo i lata szkoły podstawowej i średniej. W tym czasie interesował się sportem a szczególnie skokami narciarskimi. Był zawodnikiem AZS Zakopane.

 

Miłość do rodzinnego folkloru wpajało mu starsze rodzeństwo w szczególności brat Staszek, który tańczył już w Szkolnym Zespole w Zębie, a później studiując w Krakowie na AGH tańczył i śpiewał w Zespole „HYRNI". Kazimierz również poszedł w jego ślady tańcząc i śpiewając w szkolnej grupie góralskiej, a od roku 1964 w Zespole Góralskim „BUDORZE". W 1965 roku wstąpił do zawiązującego się Zespołu im. „BARTUSIA OBROCHTY". Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Zakopanem w 1966 roku podjął pracę w Krakowie i tu zaczął tańczyć w Studenckim Zespole „REGLE". Z końcem 1967 roku Zespoły „REGLE" i „HYRNI" utraciły wiele swoich członków, czynił wtedy starania o połączenie tych dwóch zespołów w jeden. Jego marzenia spełniły się. Nowopowstały zespół przyjął nazwę Międzyuczelniany Zespół Góralski „SKALNI", przejmując historię, tradycję i majątek połączonych zespołów. Przez jakiś czas był społecznym kierownikiem organizacyjnym tego Zespołu a później działaczem Rady Zespołu, prowadząc i odpowiadając za taniec chłopców. Tak było do końca 1978 roku. Ponieważ Zespół „SKALNI" skupiał w swoich szeregach tylko młodzież studiującą, powstała nowa myśl utworzenia takiego zespołu, w którym doszłoby do spotkania wszystkich górali przebywających w Krakowie. Plany urzeczywistniły się i powstał Zespół Góralski który przyjął nazwę „HAMERNIK". Patronat nad Zespołem przyjął Zakładowy Dom Kultury Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina. Próbą w dniu 19 stycznia zaczęła się historia „HAMERNIKA". We wrześniu 1984 roku Kazimierz Lassak wraz z żoną Anną założył Dziecięcy Zespół Góralski „MALI HAMERNICY".

 

W latach 1974-1976 zakłada i prowadzi Szkolny Zespół Góralski „SKOŁKA" w Starem Bystrem, w 1982 roku reaktywuje i do 1984 roku prowadzi Zespół „NA DAWNĄ NUTĘ" w Kocmyrzowie-Luborzycy. W latach 1984-1986 zakłada i prowadzi Zespół Regionalny „MOGILANY" w Mogilanach. Praca w zespołach to jego najbardziej satysfakcjonujące zajęcie. Równocześnie pracuje zawodowo w krakowskich Przedsiębiorstwach Budowlanych, a w międzyczasie studiuje. W 1973 roku uzyskał dyplom inżyniera, a w 1977 roku dyplom magistra Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie.

 

Podwyższa swoje kwalifikacje choreograficzne uczestnicząc z zespołami i indywidualnie w konkursach i przeglądach

               -  Brązowa Odznaka ZSP _ 1972

                - Srebrna Odznaka ZSP _ 1977

                - Zasłużony Działacz Kultury _ 1981

                - Srebrna Odznaka za Zasługi dla Miasta Zakopanego _ 1984

                - Zasłużony dla Związku Podhalan _ 1984

                - Złota Odznaka za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa _ 1986

                - Srebrny Krzyż Zasługi _ 1988

                - Srebrna Honorowa Odznaka ZMW _ 1999

                - Odznaka za Zasługi dla STL _ 1999

                -  Medal 30-lecia FFGP _ Żywiec _ 1999

                -  Medal 50-lecia ZPiT „Lublin" _ 1999

                - Złoty Krzyż Zasługi  -  2003

                - Medal 40-lecia Targów STL

  Nagrody indywidualne:

               

                - Rektora Akademii Rolniczej _ 1972

                - Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki _ 1977

                - Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa _ 1977

                - Dyplom Honorowy M.K. i S. _ 1989

                -  Ministra Kultury i Sztuki _ 1994

                -  Ministra Kultury i Sztuki _ 1999

                -  Wojewody Krakowskiego _ 1999

                - Zarządu Krajowego ZMW _ 1999

 

Współpracuje z Zespołami na Podhalu.

 

Jako konferansjer prowadzi m. in. Międzynarodowe Festiwale Folklorystyczne w Nowej Rudzie, Strzegomiu, Sierpcu, Oleśnicy oraz wiele imprez folklorystycznych w kraju.    Podwyższa swoje kwalifikacje choreograficzne uczestnicząc z zespołami i indywidualnie w konkursach i przeglądach regionalnych oraz na kursach i szkoleniach. Posiada od 1980 roku uprawnienia instruktora kat. „S". Od roku 1967 jest członkiem Związku Podhalan w Krakowie, pełni różne funkcje w Zarządzie, prezesując przez pięć lat temu Oddziałowi. Od 1982 roku działa w Ogólnopolskiej Radzie Ludowych Zespołów Artystycznych ZMW. Od 1986  roku jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 1992 roku członek Sekcji Polskiej CFIOFF.

Kierownictwo